Omurga kırığı

Vüdumuzun dik durmasını sağlayan ve iç organlarımızı koruyan yapıya omurga denilmektedir. Omurga 7 adet servikal, 12 adet torakal ve 5 adet lomber vertebra ve sakrum kemiğinin birbiri ile eklemleşmesi ile oluşan bir yapıdır. Bu yapıdaki her bir segmente omur kemiği veya vertebra denilmektedir. Bu omurganın içerisinden hareket etmemizi ve dokunduklarımızı hissetmemizi sağlayan sinirler, omurilik-medullaspinalis bulunmaktadır. Herhangi bir sebebten ötürü burada meydana gelen yaralanmalar omurga kırığı olarak adlandırılmaktadır.

Genel bilgiler

Omurga kırıklarında felç riski var mıdır?

Omurganın içerisinden hareket etmemizi ve dokundukları hissetmemizi sağlayan omurilik geçmektedir. Omurilik 1. Servikal omurundan 1.lomber omura kadar uzanmaktadır. Bu bölgede meydana gelen yaralanmalarda yaralanmanın şiddetine ve tipine bağlı olarak kısmı veya tam felç ile karşılaşılabilir. 2.Lomber vertebranın altında felç olma riski bulunmakla beraber diğer bölgelere daha az olmaktadır.

Omurga kırıkları nasıl tedavi edilir?

Omurga kırıklarında omurlarda meydana gelen yaralanmanın şiddetine şekline göre tedaviler değişiklik göstermektedir. Hafif çökmesi olan ve omurilik yaralanması olmayan hastaların tedavisinde korse tedavileri yeterli olabilirken ileri derecede çökme olan kırıklarda özellikle patlama tarzi kırıklarda cerrahi tedavi gündeme gelmektedir.

Omurga kırığı nasıl anlaşılır?

Omurga kırığı travma sonrasında bel ve sırt bölgesinde ağrı ile karşımıza gelmektedir. Hastalara çekilen röntgenlerde kırık tanınabilmekle beraber ileri tetkik olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) yapılması gerekmektedir.

Omurga kırığı tedavisi acil midir?

Omurga kırıklarının tedavisi eğer ileri derecede çökme ve omuriliğe bası varsa  acil ameliyat edilmelidir. Hastada ilerleyici felç durumu varsa da hasta acil olarak ameliyat edilmelidir. Eğer hastada hafif çökme var ise hasta takip edilebilir.

Omurga kırıklarının şiddeti nasıl belirlenir?

Omurga kırıklarının şiddeti çekilen grafilerde elde edilen verilere göre değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre omurga kırıkları basit çökme kırıkları, omurgada önemli ligamanları yaralandığı kırıklar ve kırık ile beraber olan çıkıklar olarak sınıflandırılabilir. Ligaman yaralanmaları ile olan veya çıkıkların eşlik ettiği çıkıklar çok tehlikelidir.

Omurga kırıklarını kimler tedavi edebilir?

Omurga kırıklarını omurga üzerine eğitim almış ve omurga ameliyatlarını yapabilen ortopedi ve travmatoloji uzmanları veyahut beyin cerrahisi uzmanları yapabilir.

Omurga kırıklarının cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Omurga kırıklarının cerrahi tedavisi omurgaya arkadan veyahut önden ulaşarak yapılır. Günümüzde sadece omurgaya arkadan ulaşarak kullanılan vida çubuk yardımı ile omurganın yeniden tespitini yapmak mümkündür.

Omurga kırıklarının cerrahi tedavisi çok az yara izi ile yapılabilir mi?

Uygun vakalarda perkütan minimal invaziv yöntemlerle tedavi yapmak mümkündür.

sorularınız mı var?

Hemen bize ulaşın!
0 (538) 894 00 91