ANAMNEZ

 • Kimlik
  • 70 yaşında
  • Erkek
  • Emekli Öğretmen
  • İstanbul doğumlu
  • Hafif obez
 • Şikayeti
  • Kalçalarına yayılan bel ağrısı ve sol bacaktauyuşma
  • 6 yıldır bel ağrıları bulunmakta iken birsenedir şikayetlerinde artma meydana gelmiş.
  • Ağrılarının yokuş aşağı inerken arttığınıbelirtiyor.
  • Yürüme mesafesinde kısalma mevcut, 0n dakikayürüdükten sonra istirahat etmesi gerekiyor.
  • Bel bölgesinde zaman içinde eğilme geliştiğinifark etmiş.
  • Ilaç ve korse tedavisi almış.
 • Özgeçmiş
  • Alkol-sigara kullanmıyor
  • Hipertansiyonu için Ca kanal blokeri alıyor.
  • Hafif obez
  • Diabet yok
  • Osteoporoz için Bifosfanat tedavisi alıyor.
 • Ön tanı
  • Dejeneratiflomber Omurga (Lomber Spinal Stenoz)

Dejeneratif Lomber Omurga (Lomber Spinal Stenoz) Nedir?

Omur, omurilik ve sinirleri çevreleyen kemik dokudur. Omurların birbirine bağlanmasını faset eklemler ve ligamanlar sağlamaktadır. Her iki omurun arasında yük dağılımını sağlayan disk bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe diskler sıvı kaybına uğramakta ve daha kırılgan hale gelmektedir. Sıvı kaybeden disk, yüksekliğini kaybetmekte, arkaya omuriliğe ve sinir köklerine doğru bası yapmaktadır. Disk hastalığı sonrasında, faset eklemler arka tarafta fazlaca yüklenmekte ve artroz gelişmektedir. Faset eklem artrozu ve disk mesafesinde çökmeye bağlı olarak lomber bölgede, omurilik kanalında daralma-spinal stenoz (dar kanal) meydana gelmektedir.

MUAYENE

 • Kısa adımlarla, öne eğilerek, antaljik yürüyüş mevcut
 • Lomber bölgede asimetri
 • Lomber bölgede orta hatta palpasyonla ağrı
 • Lomber bölge ekstansiyonunda şikayetlerinde artma
 • Sol tarafta laseque testi (+)
 • Sol tarafta ekstansör hallucis longus kas gücü 3/5, tibialis anterior kas gücü 4/5,sağ tarafa göre hipostezisi mevcut.
 • Gaita inkontinansı yok
 • Bilateralal ekstremite vasküler muayenesi normal
 • Kalça vediz muayenesi normal

LABORATUVAR

 • Hemogramnormal
 • Sedimentasyonve CRP normal
 • Kanşekeri normal
 • İdrartahlili normal

RADYOLOJİK TETKİK

 • DirektGrafi
  • Lomberlordozda azalma
  • Lomberskolyoz
  • Faseteklemlerde artroz
  • Diskmesafesinde daralma
  • Omurlarınbirbiri üzerinden kayması (listezis)
  • Zorlufleksiyon ve ekstansiyon grafilerinde omurların kaymasında artma mevcut
 • ManyetikRezonans Görüntüleme (MR)
  • Disk mesafesinde yükseklik kaybı
  • Faset eklem hipertrofisi, artroz ve osteofit varlığı
  • Ligamentum flavum hipertrofisi
  • Subkondral skleroz ve osteofit varlığı
  • Ileri derecede santral kanal ve foraminal darlık
  • Sol tarafta sinir köklerine bası

TANI

Dejeneratif lomber omurga hastalığı (Spinal stenoz) (Dar kanal)

TEDAVİ

 • Konservatif Tedavi
  • Semptomatik hastalarda bile uygulanması gereken konservatif tedavidir.
  • Konservatif tedavide kombine tedavi yöntemleri önerilmektedir.
   • İlaç tedavisi
    • Nonsteriod antiinflamatuvar ilaçlar
    • Miyorelaksanlar
    • Parasetamol
    • Narkotikanaljezikler
   • Kilo kontrolu
   • Osteoporoz tedavisi
   • Korse uygulanması
   • Fizik tedavi
    • Lomber hareket açıklığını artırmak
    • Ağrıda azalma
    • Fonksiyonel kapasite artma hedeflenir.
  • Akut tedavilerde epidural ve foraminal steroid enjeksiyonları kullanılabilir.
 • Cerrahi Tedavi
  • Hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve en az 3  aylık konservatif tedaviye yanıt vermeyen ısrarcı, tekrarlayan bel, bacak ağrısı veya nörolojik kladikasyonun ile ilerleyen nörolojik deficit varlığında  cerrahi tedavi gerekmektedir.
  • Cerrahi tedavi seçenekleri;
   • Sadece omur kanalının dekompresyonu
   • Dekompresyon ve posterolateral füzyon
   • Dekompresyon ile posterior enstrümentasyon ve anterior interbody füzyon

HASTANIN TEDAVİSİ

Bize başvurana kadar fizik tedavi, ilaç tedavisi ve algolojide biriminde girişimsel uygulamalar yapılmasına rağmen şikayetlerinde artma olması üzerine hastaya cerrahi operasyon planlandı. Hastaya kanal dekompresyon ile beraber posterolateral füzyon operasyonu uygulandı. Operasyon sonrasında hastanın şikayetlerinde belirgin azalma meydana geldi. Hasta günlük aktivitelerini sorunsuz yerine getirebiliyor ve yürüme mesafesindeki kısıtlanma kayboldu.